Ανυψωτικό μηχάνημα | Μετακόμισης

Το ανυψωτικό μηχάνημα για μετακόμιση είναι σχεδόν πάντα απαραίτητο σε κάθε μετακόμιση, καθώς είναι σχεδιασμένο να ανυψώσει μεγάλο βάρος σε μεγάλο ύψος φτάνει μέχρι και τον 10Ο όροφο μιας πολυκατοικίας. Η χρήση του πρέπει να γίνεται πάντα από έμπειρο χειριστή διότι πρέπει να στηθεί σωστά ώστε να μπορέσει να ανυψώσει φορτία μεγάλου βάρους.

Το ανυψωτικό μηχάνημα είναι απαραίτητο σε μετακομίσεις σπιτιών ή εταιριών όπου οι εσωτερικοί χώροι είναι περιορισμένοι ως προς την μετακίνηση μεγάλων αντικειμένων, κάνει την μετακόμιση πιο εύκολη, και αποτρέπονται τυχόν φθορές αντικειμένων η φθορές στο εσωτερικό του κτιρίου.

Η σωστή χρήση των γερανών εξασφαλίζεται όταν ελέγχονται κατάλληλα τα ακόλουθα:

 • Διαγράμματα ασφαλούς φορτίο
 • Ικανότητα των μηχανικών βαρούλκων
 • Φύση  του εδάφους – επαρκής φέρουσα ικανότητα
 • καιρικές συνθήκες (άπνοια, διεύθυνση και ένταση του αέρα)
 • συνεχής διατήρηση σε επάρκεια όλων των μηχανικών και ηλεκτρικών βαρούλκων των γερανών και συστηματική συντήρηση των μηχανημάτων.
 • καθημερινός έλεγχος της κατάστασης των συρματόσχοινων και αντικατάσταση με την πρώτη ένδειξη φθοράς.

Σαμιόγλου: Μεταφορές – μετακομίσεις, οικονομικά και αξιόπιστα.

ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

 • Σε γερανούς μεταβλητής ακτίνας δράσης πρέπει να σημειώνονται σε θέση ορατή από το χειριστήριο τα φορτία ασφαλείας για τις διάφορες ακτίνες λειτουργίας και δείκτης της ακτίνας της κεραίας.
 • Πρέπει να υπάρχουν ορατές ενδείξεις των ορίων ασφαλούς χρήσης κοντά στο χειριστήριο.
 • Η επιφάνεια έδρασης του ανυψωτικού πρέπει να είναι επαρκούς αντοχής.
 • Η ευστάθεια των ανυψωτικών μηχανημάτων γενικά πρέπει να είναι εξασφαλισμένη ακόμα και όταν δεν λειτουργούν
 • Τα μηχανήματα δεν πρέπει να υπερφορτώνονται, ούτε για μικρό χρονικό διάστημα.
 • Πρέπει να υπάρχει μέριμνα προστασίας των ίδιων των μηχανημάτων και των γειτονικών τους στοιχείων από κραδασμούς.
 • Απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται ή να εγκαθίστανται γερανοί υπό καιρικές συνθήκες οι οποίες είναι δυνατόν να δημιουργήσουν προβλήματα ευστάθειας και γενικότερα
 • ατυχημάτων.
 • Απαγορεύεται η κυκλοφορία ατόμων κάτω από ανυψωτικά μηχανήματα ή /και ανυψούμενα φορτία, καθώς και η περιφορά φορτίων πάνω από άτομα.
 • Απαγορεύεται η προσέγγιση ανυψωτικών ή άλλων μηχανημάτων, τμήματός τους ή του φορτίου τους σε ηλεκτρικούς αγωγούς, δίκτυα κ.λ.π.
 • Ο χειρισμός των ανυψωτικών μηχανημάτων πρέπει να γίνεται μόνον από χειριστές οι οποίοι διαθέτουν κατάλληλη άδεια.
 • Πρέπει να γίνεται έλεγχος των πιστοποιητικών καταλληλότητας των ανυψωτικών μηχανημάτων καθώς και των πιστοποιητικών επιθεώρησης συντήρησης.
 • Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης ορατότητα της φόρτωσης, εκφόρτωσης, ανύψωσης και μεταφοράς του φορτίου και εάν αυτό δεν είναι εφικτό ύπαρξη κατάλληλα εκπαιδευμένου προσώπου ως σηματωρού ή κουμανταδόρου.
 • Απαγορεύεται η ελεύθερη αιώρηση φορτίων, η μη κατακόρυφη ανύψωση, η υπερφόρτωση των μηχανών και η ανύψωση ή εναπόθεση φορτίων πέραν της προβολής του βραχίονα.