Νηπιαγωγείο στα Αγγλικά | Το πρώτο και σημαντικό βήμα | Kindergarten

Οι επιστημονικές έρευνες το αναφέρουν ξανά και ξανά. Η ικανότητα να κατέχεις και να διαχειρίζεσαι όσο καλύτερα μια τέχνη ή μια γνώση, βασίζεται σε δυο τομείς κατά κύριο λόγο. Στο πόσες ώρες θα αφιερώσεις σε αυτό και στην ηλικία που το πράττεις.

Όσο μικρότερη η ηλικία του ατόμου που προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει το μήνυμα, τόσο το καλύτερο. Σαν ένα παρθένο, φρέσκο και γόνιμο έδαφος που έχει ελάχιστα καλλιεργηθεί στο παρελθόν.

Νηπιαγωγείο στα Αγγλικά | Kindergarten

Έτσι, το σημαντικότερο προσόν που μπορεί να έχει ένα παιδί μέσα από τα αμέτρητα πτυχία που κυκλοφορούν εκεί έξω και είναι η ξένη γλώσσα, έρχεται με μια φυσική μετάβαση στη διγλωσσία ενός νηπειαγωγείου που το έχει εντάξει στο πρόγραμμα σπουδών του.

Τα παιδιά τραγουδούν, ακούν ιστορίες, παίζουν παιχνίδια, μαθαίνουν να χρησιμοποιούν εκπαιδευτικές κάρτες, αποστηθίζουν ποιήματα και απασχολούνται σε μια σειρά από διασκεδαστικές και διαδραστικές δραστηριότητες.

Νηπιαγωγείο στα Αγγλικά | Kindergarten

Νηπιαγωγείο στα Αγγλικά

Τα παιδιά συνηθίζουν να ακούν την αγγλική γλώσσα, απαντούν στις οδηγίες που δίνονται στα αγγλικά και διασκεδάζουν χρησιμοποιώντας την αγγλική γλώσσα. Σε λίγο καιρό, ανταποκρίνονται και αυτά στα αγγλικά, τόσο στη νηπιαγωγό, όσο και μεταξύ τους. Εκτός από τον προφορικό αγγλικό λόγο, τα παιδιά αναπτύσσουν επίσης και μια σειρά από βασικές ικανότητες γραφής και ανάγνωσης: μαθαίνουν την αγγλική αλφαβήτα, αρχίζουν να αναγνωρίζουν γραπτές λέξεις και γρήγορα μαθαίνουν να γράφουν δικές τους λέξεις και σύντομες προτάσεις.

Τα παιδιά μαθαίνουν μέσω του παιχνιδιού, ενώ η μεθοδολογία διδασκαλίας είναι διαδραστική και βασίζεται στην επικοινωνία. Τα αγγλικά κατακτώνται με φυσικό τρόπο καθώς τα παιδιά χρησιμοποιούν τόσο το μυαλό όσο και το σώμα τους

Νηπιαγωγείο στα Αγγλικά | Kindergarten

Η συστηματική ενασχόληση των παιδιών με μια γλώσσα που είναι προσαρμοσμένη στην ηλικία τους δεν τα μπερδεύει. Τα αγγλικά χρησιμοποιούνται για την καθημερινή επικοινωνία, όπως για παράδειγμα να ζητήσουν νερό.